Vezmi technologie do přírody pro DDM Ostrov

V pátek jsem měl to potěšení pracovat s partou nadšených volnočasových pedagogů z DDM Ostrov. Workshop, který jsem pro ně připravil v Zooparku Zájezd, si kladl za cíl být inspirací, jak zapojovat technologie do činnosti ekocentra DDM. Po úvodním nezbytném teoretickém úvodu (prezentaci ve Sway najdete níže) následovala skoro tříhodinová praktická část. Při ní si moji hosté vyzkoušeli, jak vypadá příprava hry s využitím digitálních a GPS technologií, prostor byl i pro dotazy a vzájemné inspirování se, kdo, co a jak děláme. Díky za skvěle strávený čas!

Reklamy

Vzdělávání s Googlem – Digitální garáž

Minulý týden jsem byl rád hostem Google Česká republika na konferenci, kde byl oficiálně představen vzdělávací portál Digitální garáž. Portál, který Google vytvořil v rámci programu „Pomáháme Česku růst“, umožňuje široké veřejnosti bezplatné online vzdělávání v tématech rozvíjejících digitální gramotnost každého jednotlivce.
Celá akce potěšila jak naprostou profesionalitou všech prezentujících, tak zajímavými daty o úrovni digitální (ne)gramotnosti občanů ČR. Samotný fakt, že pouze necelá čtvrtina obyvatel Česka vládne pokročilými digitálními dovednostmi je v době, kdy digitální technologie pronikají stále blíž do našeho životního prostoru (fotka ilustruje, že bez schopnosti pracovat s dotykovým digitálním zařízením se někde už ani nenajíte),

26423445725_c2cb33085e_odost šokující a alarmující. Vítejme tedy každý počin, který pomůže toto nízké procento zvýšit a posune úroveň digitální gramotnosti směrem vzhůru.

26322758182_351ae9d8a8_odigitalni-garaz

Workshop pro redaktory webu ZŠ Maltézských rytířů

Dnešní dopoledne jsem strávil v příjemné společnosti pedagogů a vedení školy, kam chodí naše děti. Tématem setkání bylo publikování na školním webu a digitální technologie, které mohou usnadnit učitelům a učitelkám práci. Díky všem zúčastněným za zájem, čas i diskuzi.