Vzdělávání s Googlem – Digitální garáž

Minulý týden jsem byl rád hostem Google Česká republika na konferenci, kde byl oficiálně představen vzdělávací portál Digitální garáž. Portál, který Google vytvořil v rámci programu „Pomáháme Česku růst“, umožňuje široké veřejnosti bezplatné online vzdělávání v tématech rozvíjejících digitální gramotnost každého jednotlivce.
Celá akce potěšila jak naprostou profesionalitou všech prezentujících, tak zajímavými daty o úrovni digitální (ne)gramotnosti občanů ČR. Samotný fakt, že pouze necelá čtvrtina obyvatel Česka vládne pokročilými digitálními dovednostmi je v době, kdy digitální technologie pronikají stále blíž do našeho životního prostoru (fotka ilustruje, že bez schopnosti pracovat s dotykovým digitálním zařízením se někde už ani nenajíte),

26423445725_c2cb33085e_odost šokující a alarmující. Vítejme tedy každý počin, který pomůže toto nízké procento zvýšit a posune úroveň digitální gramotnosti směrem vzhůru.

26322758182_351ae9d8a8_odigitalni-garaz

Reklamy

Instruktorská akademie Royal Rangers

OLYMPUS DIGITAL CAMERANa lednovém školení instruktorů NVT jsme se rozhodli, že i náš stávající instruktorský tým se bude dál vzdělávat v rámci na podzim představené Akademie Royal Rangers. A protože na instruktory by měly být kladeny větší nároky než na „obyčejné“ frekventanty, dvouletý plán vzdělávání má spoustu povinných výstupů. Celý příspěvek